Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 24/09/2020
20:00 - 22:00

Categorieën Geen Categorieën


Agenda ledenvergadering 24 september 2020
Door het vervallen van de voorjaarsvergadering wegens corona vindt de najaarsvergadering plaats op 24 september i.p.v. 18 november.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag najaarsvergadering 20 november 2019
 4. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar is Lilian Emanuel
  • Simone van de Lindt treedt af per 1 januari 2021
  • Het bestuur stelt Nicolette Bakhuisen voor als nieuw bestuurslid
  • Kandidaat bestuursleden kunnen zich melden tot uiterlijk maandag 21 september a.s.
 5. Mededelingen
  • Brief aan de provincie m.b.t. kalvermesterij
  • Voortgang BtC
  • Verzoek tot aansluiting bij Nefom
 6. Financieel jaarverslag 2019
 7. Verslag kascommissie
  10 minuten pauze
 8. Presentatie werkgroep verkeer en parkeren
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Digitale Ledenvergadering
Evenals de wijkplatform vergadering doen we de ledenvergadering op 24 september a.s. via Zoom.

Het gaat weer als volgt:

 1. Wil je meedoen? Dan moet je je uiterlijk 20 september per e-mail aanmelden bij Simone (simone@lindt.demon.nl).
 2. Wie zich heeft aangemeld, krijgt voor 24 september een e-mail met een link die je moet gebruiken om in de ZOOM meeting te komen.
 3. We beginnen de bijeenkomst om 20.00 uur, dus het is verstandig om iets eerder in te loggen om te kijken of alles het goed doet.
 4. Bart is voorzitter en Simone zal de meeting begeleiden. We hebben daarvoor een paar spelregels bedacht:
  1. Iedereen wordt door de voorzitter op ‘mute’ gezet: om te voorkomen dat iedereen door elkaar praat en niemand elkaar kan verstaan.
  2. Zet wel je camera aan, zodat we je kunnen zien, duidelijk met je eigen naam in beeld.
  3. De vergadervoorzitter leidt een onderwerp in en geeft iemand het woord.
  4. Als iemand daarna vragen of opmerkingen heeft, moet je je hand in beeld opsteken, dan kan de voorzitter die persoon het woord geven.
  5. We kijken ook of je via de chat nog een vraag kunt stellen, en misschien doen we nog een kleine enquête tijdens de meeting.
  6. Als je punten wilt bespreken, geef dat dan svp vooraf aan in je aanmeldingsmail, dan kunnen we daar rekening mee houden.
  7. De ervaring leert dat dit vermoeiende sessies zijn, dus we willen in deze meeting een korte pauze houden, zodat je tussendoor even iets te drinken kunt inschenken.

We hopen dat het een goede bijeenkomst wordt!