Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 27/10/2021
20:00 - 21:30

Categorieën


Beste leden,

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd organiseren we een ledenbijeenkomst op woensdag 27 oktober van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in het Kerkje op de heuvel, dat ons daarvoor ter beschikking is gesteld.

Tijdens deze bijeenkomst willen met elkaar in gesprek over hoe we als vereniging om moeten gaan met de maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen. We hebben de laatste jaren gemerkt dat er steeds meer verwachtingen zijn om mee te praten over ontwikkelingen. Dit zijn zowel verwachtingen van inwoners en leden van Kootwijk Vooruit, maar ook verwachtingen die aan ons worden gesteld (bijvoorbeeld door de gemeente).

Dan is er ook nog het wijkplatform, waarin ook allerlei zaken worden besproken zonder dat precies duidelijk is wat je ervan mag verwachten. We hebben eigenlijk nooit goed met elkaar besproken hoe we als dorp willen omgaan met die ontwikkelingen, hoe we ze moeten bespreken en hoe de taken en verantwoordelijkheden het beste kunnen worden verdeeld.

Voor de bijeenkomst is een programma ontwikkeld waarbij iedereen die dat wenst mee kan doen en mee kan praten over deze zaken. Het gaat dus niet over zaken als de recreatiezonering of over andere inhoudelijke plannen en initiatieven: het gaat erom hoe we gezamenlijk het beste met dat soort ontwikkelingen om kunnen gaan. Welke spelregels gaan we afspreken?

In de bijeenkomst willen we nog geen conclusies trekken of afspraken maken. Naar aanleiding van wat er besproken wordt, komt het bestuur tijdens de ledenvergadering met een voorstel voor spelregels voor een werkwijze ten aanzien van de maatschappelijke belangenbehartiging van Kootwijk.

In verband met de capaciteit van de kerk is het van belang om je aan te melden voor deze bijeenkomst. We hebben overlegd met de gemeente Barneveld dat een bijeenkomst als deze mogelijk is en we houden in het programma en de logistiek zoveel mogelijk rekening met de situatie. Maar dan is het wel plezierig om te weten hoeveel mensen er komen.
Als er zich meer mensen aanmelden dan de kerkzaal aankan, bekijken we of we een tweede bijeenkomst kunnen organiseren.

Wil je mee praten op 27 oktober? Meld je aan via info@kootwijkvooruit.nl (graag vóór 20 oktober i.v.m. voorbereidingen).
Wij zorgen in ieder geval voor een kopje koffie of thee.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Kootwijk Vooruit