Er is veel geschreven over Kootwijk

Er bestaan publicaties over het vele natuurschoon dat het dorp en de omgeving te bieden heeft,
over de opgravingen naar een middeleeuws dorp in het Kootwijkerzand, over het destijds wereldberoemde radiostation Kootwijk en over de eerste gereformeerde predikant van Nederland, dominee J.H. Houtzagers.

De oorsprong vande naam Kootwijk

De naamsafleiding van Kootwijk zou, volgens Nairac (burgemeester van Barneveld van 1841 tot 1883), te danken zijn aan de 'wandelende hutten' van het herdersvolk dat toen deze streken bewoonde. Het Engelse 'Cote' betekende schaapskooi en 'wick' zou er volgens de oud-burgemeester wel aan toegevoegd zijn toen het er meer werden.

Hoe oud is Kootwijk?
Kootwijk komen we vanaf 1336 tegen in schriftelijke bronnen. In de kerk op de Brink is een muuranker met het jaartal 1010 gevonden door een timmerman die in 1838 werkte aan de toren van dit prachtige kerkje. Bouwhistorici zijn het erover eens dat er in de tweede helft van de elfde eeuw een kapel gestaan moet hebben, maar dat zowel het schip als de bakstenen toren van de huidige kerk uit het begin van de zestiende eeuw dateren.

Inwonertal

In 1749 telde Kootwijk 18 huizen en 96 personen, inclusief 13 knechten en dienstboden. Het aantal inwoners schommelt al sinds 1960 rond de 270. De sluiting van de school in 1983 werd het gevolg genoemd van het uitblijven van woningbouw. Sinds jaar en dag werd er verlangend uitgekeken naar uitbreiding van het aantal woningen, waarmee voorkomen had kunnen worden dat jonge Kootwijkers naar andere plaatsen moesten verhuizen. Met de komst van de woningen aan de Blaupot ten Catehof is die zo lang verwachte uitbreiding er dan eindelijk.

Bron: ‘Kootwijk, een parel in het Zand’, door Gerjan Crebolder en anderen