Het Concept Dorpsontwikkelplan Kootwijk

Beste inwoners van Kootwijk,

Hier vindt u het concept van het Dorpsontwikkelplan van Kootwijk. Dit document is tot stand gekomen door een enthousiaste werkgroep van Kootwijkers. Zij hebben dit plan samengesteld op basis van alle input die ze van u hebben gekregen. We hopen dat we alle belangrijke punten op de juiste wijze hebben beschreven.

Dit plan wordt met u besproken op woensdagavond 14 november vanaf 20.00. Daarover krijgt iedere inwoner van Kootwijk een uitnodiging in de brievenbus.

Om de discussie in goede banen te leiden, willen we u de mogelijkheid geven om tevoren alvast vragen en opmerkingen over dit plan te mailen naar:
info@kootwijkvooruit.nl . Graag als onderwerp vermelden 'Inbreng dorpsplan'.

U hebt hiervoor de gelegenheid tot uiterlijk maandag 12 november. De binnengekomen vragen zullen worden meegenomen in de presentatie van het plan.
Uiteraard hebt u ook de mogelijkheid om de vragen tijdens de avond zelf te stellen, maar op deze wijze hopen we ze zo efficiƫnt mogelijk te kunnen beantwoorden en bespreken.

Concept Dorpsontwikkelplan Kootwijk

We zien uit naar uw komst en uw inbreng, tot de 14e!

Update dorpsvisie 19-06-2018

Beste inwoners,
Via onderstaande link vindt u het verslag van de bewonersbijeenkomst van 23 mei jongstleden en het vervolg van de activiteiten rondom het Dorpsontwikkelplan.

UPDATE dorpsontwikkelingsplan PDF

Save the date!! 23 Mei Startbijeenkomst

Beste inwoner van Kootwijk,

Vandaag vond u de uitnodiging voor de startbijeenkomst van het dorpsplan in uw brievenbus. Ook per mail nodigt de werkgroep u van harte uit om op 23 mei mee te komen praten over de toekomst van ons dorp.

Heeft u geen vervoer? Vraag dan of u met uw buurman of -vrouw mee kunt rijden. Of neem uw buurman of -vrouw mee naar de bijeenkomst.

Bent u echt niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u uw inbreng mailen naar de werkgroep via info@kootwijkvooruit.nl

Graag als onderwerp vermelden 'Inbreng dorpsplan'.

We zien uit naar uw komst en uw inbreng, tot de 23e!