Het ontstaan van de vereniging Kootwijk Vooruit

Op 30 april 1946 stelden twee inwoners, mevrouw Suyling en de heer De Kool, voor om op 4 mei (!) van dat jaar een bevrijdingsfeest te organiseren. Na dit feest werd er op 14 mei 1946 formeel een Oranjevereniging opgericht. Al heel snel bleek dat de bestuursleden zich, behalve met het organiseren van festiviteiten, ook met andere zaken gingen bezighouden. In november van 1946 werd dan ook de naam Oranjevereniging veranderd in Kootwijk Vooruit.

Doel

Volgens de statuten heeft de vereniging ten doel ‘de behartiging van de culturele en maatschappelijke belangen van het dorp Kootwijk en haar inwoners en voorts al hetgeen met een en andere rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles inde ruimste zin des woords’. De naam getuigt sinds de oprichting van een toekomstgericht beleid: met hoop en mooie verwachtingen wil men de nieuwe tijden tegemoet.

Leden

Er is altijd een groot percentage van de Kootwijkers lid geweest van de vereniging. Tijdens een ledenvergadering in april 1958 werd het bestuur erop gewezen dat enkele nieuwe inwoners nog geen lid waren en dat daaraan iets moest worden gedaan! De ledenvergaderingen worden traditioneel goed tot zeer goed bezocht. Boze tongen beweren wel eens dat dit ook ligt aan de gratis verstrekking van consumpties, een traditie die dateert uit het begin van de jaren vijftig. De tijdens deze vergaderingen behandelde onderwerpen waren altijd al veelsoortig. Zo ging het in het verleden over de droevige kwaliteit van de wegen, de straatverlichting, puzzelritten voor fietsers en bromfietsers enz. Kijkend naar de huidige onderwerpen kunnen we op z'n Engels uitroepen: What's new? Het heeft lang geduurd totdat alle huizen in Kootwijk en omgeving op het electriciteitsnet waren aangesloten, hetgeen een lid van de vereniging in 1947 deed verzuchten dat er in enige kippenhokken al elektrisch licht brandde, terwijl sommige mensen het nog met petroleum moesten doen!

Kalender

<< jan 2022 >>
mdwdvzz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Evenementen

  • Geen evenementen