Kootwijk Vooruit
Nieuws

NIEUWS

NieuwsbriefOngeveer eens per maand versturen we een nieuwsbrief per e-mail. Hieronder kun je de laatste 3 nieuwsbrieven downloaden. Wil je een oudere nieuwsbrief teruglezen, stuur ons dan een berichtje.

16 april 2024

In deze nieuwsbrief:


- Verslag wijkplatform 13 maart

- Verslag ledenvergadering 11 april

- Recreatiezonering in de media

- Sporten bij Kerkendel

2 april 2024

In deze nieuwsbrief:


- Agenda ledenvergadering 11 april

- Nieuwe kandidaat bestuur

- Update dorpsplan

11 maart 2024

In deze nieuwsbrief:


- Bewoners wijkplatform 13 maart

- Activiteiten agenda april/mei

- Aankondiging ledenvergadering 11 april

- Update recreatiezonering

- WildobservatieplaatsLees het laatste nieuws...

Nieuwe bestuursleden

11 april 2024


Tijdens de ledenvergadering van vanavond is Petra Bouman verkozen in het bestuur. Tegelijk nam Eveliene afscheid. We heten het nieuwe bestuurslid van harte welkom en kijken uit naar de samenwerking.

8 december 2023


Tijdens de ledenvergadering van vanavond zijn Geertje en Elske verkozen in het bestuur. Tegelijk namen Roel en Corrie afscheid. We heten de nieuwe bestuursleden van harte welkom en kijken uit naar de samenwerking.

---------------------------------------------------------------

Wijkplatform Kootwijk 2024

8 december 2023


Tijdens de ledenvergadering is door het bestuur samen met Bart Stolwijk een nieuw plan voorgesteld om het wijkplatform inhoud te geven. 


Het Wijkplatform Kootwijk:

1. is er voor alle inwoners en initiatieven in het dorp;

2. is een plek om informatie en activiteiten af te stemmen, voortgang te bewaken en tot eenduidige meningsvorming te komen;

3. is openbaar;

4. wordt door een inwoner geleid en staat los van, bijvoorbeeld, Kootwijk Vooruit;

5. organiseert 4 overleggen per jaar met gemeente en partijen in het dorp. Hier staat in elk geval waar de voortgang van het dorpplan/gebiedsagenda op de agenda;

6. organiseert minimaal 2 keer per jaar een dorpsbijeenkomst.


Tijdens de ledenvergadering is afgesproken om voor een jaar deze nieuwe vorm uit te gaan proberen en daarna te evalueren. In de eerste dorpsbijeenkomst van het Wijkplatform Kootwijk zal deze werkwijze ter bekrachting worden voorgelegd aan de inwoners van Kootwijk.   


unsplash